ภาษา
โทร : (+66)80-819-0839
อีเมล์ : kob@resonafreight.com


เกี่ยวกับเรา


COMPANY PROFILE

 

บริษัท เรโซน่า เฟรท โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทซึ่งพยายามพัฒนาสู่ความเป็นผู้ให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศอย่างครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถให้บริการได้ทั้งการขนส่งทางเรือ ทางเครื่องบิน กระบวนการศุลกรกรทั้งนำเข้าและส่งออก รวมถึงการขนส่งภายในประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและรวดเร็วต่อลูกค้าทุกท่าน

 

รวมถึงเรายังสามารถให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดน การขนส่งพิเศษเฉพาะโครงการ และการขนส่งแบบเบ็ดเสร็จจากผู้ส่งสินค้าต้นทางจนกระทั่งถึงผู้รับสินค้าปลายทาง โดยอาศัยเครื่องข่ายบริษัทผู้ให้บริการของเราซึ่งมีอยู่ทั่วโลก

เรามุ่งมั่นให้บริการขนส่งสินค้าต่อทุกท่านโดยยึดหลักให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านราคา ความปลอดภัยต่อสินค้า และความรวดเร็วในการให้บริการ เพื่อรองรับการเติบโตต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจระหว่างประเทศ ทุกการส่งสินค้าโดยเราจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการส่งแบบบรรจุเต็มตู้คอนเทรนเนอร์ หรือการส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทรนเนอร์ รวมถึงการส่งสินค้าตัวอย่างจำนวนน้อยก็ตาม เรามุ่งมั่นมอบบริการอย่างดีเยี่ยมต่อท่านด้วยประสบการณ์หลายสิบปีของเรา
“ บริการถูกทาง ราคาถูกใจ ”


นโยบายของเรา


บริษัท เรโซน่า เฟรท โลจิสติกส์ จำกัด มุ่งมั่นให้บริการขนส่งสินค้าต่อทุกท่านโดยยึดหลักให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านราคา ความปลอดภัยต่อสินค้า ทุกการส่งสินค้าโดยเราจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีที่เรามีมา ทำให้เราสามารถให้บริการต่อทุกการส่งสินค้าของท่านได้ ภายใต้นโยบายของเรา คือ “ บริการถูกทาง ราคาถูกใจ ”
 

กลุ่มลูกค้าของเรา

ปัจจุบันบริษัท เรโซน่า เฟรท โลจิสติกส์ จำกัด ได้เป็นผู้ให้บริการติดอันดับ 1 ใน 10 ของผู้ให้บริการขนส่งทางเรือ และยังเป็นผู้ให้บริการติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ให้บริการขนส่งทางเครื่องบิน ดังนั้น ลูกค้าของเราจึงมีหลากหลายในทุกภาคอุตสาหกรรม รวมถึงบริษัทจดทะเบียนมหาขนต่างๆซึ่งเป็นลูกค้าของเราด้วยเช่นกัน


สำหรับทุกการขนส่งต่อท่าน โดยเรา