ภาษา
โทร : (+66)80-819-0839
อีเมล์ : kob@resonafreight.com

บริษัท เรโซน่า เฟรท โลจิสติกส์ จำกัด


บริษัท เรโซน่า เฟรท โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทซึ่งพยายามพัฒนาสู่ความเป็นผู้ให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศอย่างครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถให้บริการได้ทั้งการขนส่งทางเรือ ทางเครื่องบิน กระบวนการศุลกรกรทั้งนำเข้าและส่งออก รวมถึงการขนส่งภายในประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและรวดเร็วต่อลูกค้าทุกท่าน
 

รวมถึงเรายังสามารถให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดน การขนส่งพิเศษเฉพาะโครงการ และการขนส่งแบบเบ็ดเสร็จจากผู้ส่งสินค้าต้นทางจนกระทั่งถึงผู้รับสินค้าปลายทาง โดยอาศัยเครื่องข่ายบริษัทผู้ให้บริการของเราซึ่งมีอยู่ทั่วโลก

 


บริการของเรา