ภาษา
โทร : (+66)80-819-0839
อีเมล์ : kob@resonafreight.com


บริการของเรา

เราให้บริการครบวงจรในธุรกิจเฟรทฟอร์เวริดเดอร์
โดยเราให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้าทั้งหมด ด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานของเราในธุรกิจนี้ ทำให้เราสามารถให้บริการได้ด้วยราคาที่ดีที่สุดต่อลูกค้าทุกท่าน ทั้งการขนส่งทางเรือและการขนส่งทางเครื่องบิน


บริการขนส่งทางเรือ 
บริการขนส่งทางเรือของเราประกอบด้วย :

 • บริการขนส่งทางเรือทั้งแบบเต็มตู้ และแบบไม่เต็มตู้
 • บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • บริการด้านให้คำแนะนำเอกสารส่งออกและเอกสารนำเข้า
 • บริการขนส่งเพื่อจัดแสดงนิทรรศการในต่างประเทศและในประเทศ
 • บริการขนส่งแบบโครงการพิเศษ
 • บริการกระบวนการศุลกากรทั้งส่งออกและนำเข้า
 • บริการประกันสินค้าบริการขนส่งทางเครื่องบิน 
บริการขนส่งทางเครื่องบินของเราประกอบด้วย :

 • บริการขนส่งสินค้าทั้งส่งออกและนำเข้าโดยปลายทางและต้นทางจากสนามบินทั่วโลก
 • บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • บริการกระบวนการศุลกากรทั้งส่งออกและนำเข้า
 • บริการประกันสินค้า
 • บริการขนส่งเพื่อจัดแสดงนิทรรศการในต่างประเทศและในประเทศ
 • บริการด้านให้คำแนะนำเอกสารส่งออกและเอกสารนำเข้าบริการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดน สำหรับเขต CLMV
ดังที่ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของการค้าในเขต Greater Mekong subregion (GMS)

เราจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ ได้พัฒนาระบบการขนส่งระหว่างชายแดนที่เราได้ให้บริการอยู่ ทั้ง กัมพูชา , ลาว , พม่า และ เวียดนาม อีกทั้งยังได้ขยายการให้บริการระหว่างชายแดนของเราไปยัง จีน และ มาเลเซีย